Algemene voorwaarden

Afspraak / verhindering

Voor het maken van een afspraak kun je telefonisch, via e-mail (leefstijlcoachmarianne@gmail.com) of via het contactformulier contact opnemen. Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je onverhoopt verhinderd bent of deze wilt annuleren, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch via het telefoonnummer af te zeggen. Bij niet tijdige annulering is Marianne’s leefstijlcoaching helaas genoodzaakt om de geplande tijd hiervoor in rekening te brengen. Deze rekening wordt niet door de verzekering vergoed. Marianne’s leefstijlcoaching behoudt zich het recht een behandeling af te breken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. Marianne’s leefstijlcoaching zal dan het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen terugstorten. 

Betaling

Via de website betaal je vooraf de gekozen behandeling. Ook ontvang je hiervan een factuur per mail. Daarna kan je proberen de rekening voor vergoeding in te dienen bij jouw zorgverzekeraar. Aangezien ik echter niet geregistreerd ben als kwaliteitsgeregistreerde diëtist is er een grote kans dat ze dit niet vergoeden! 

Dieetkosten en de Belastingdienst

Heb je een dieet gevolgd op voorschrift van een dokter of diëtist, dan mag je een vast bedrag voor deze kosten van jouw belastingaangifte aftrekken. Je hebt een dieetbevestiging nodig van de diëtist als de Belastingdienst er om vraagt. De bevestiging hoeft niet met de aangifte meegestuurd te worden. Het vaste bedrag staat in de dieetlijst. Staat jouw dieet daar niet in, dan kun je helaas geen bedrag aftrekken. Lees voor meer informatie de website van de Belastingdienst en de pagina over dieetkosten.

Materiaal

Het is niet toegestaan om het materiaal (weekmenu’s/informatie documenten) van Marianne’s leefstijlcoaching te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Marianne’s leefstijlcoaching.

Privacy

In de behandeling van de diëtist is uw privacy gewaarborgd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie (AVG). Marianne’s leefstijlcoaching werkt conform deze Wet. Alles wat je met de diëtist bespreekt, wordt in vertrouwen behandeld. Verwijzende instanties ontvangen schriftelijk een rapportage aan het begin en eind van jouw behandeling (na jouw goedkeuring).

Klachten

Marianne’s leefstijlcoaching streeft naar een optimale samenwerking en een professionele behandeling. Mocht je desondanks klachten, op- of aanmerkingen hebben over de behandeling dan word je verzocht om contact op te nemen met de diëtist. De klacht zal serieus en in vertrouwen behandeld worden. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht.

Aansprakelijkheid

Deze website is door Marianne’s leefstijlcoaching met grote zorgvuldigheid samengesteld, desondanks is Marianne’s leefstijlcoaching niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud hiervan. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Marianne’s leefstijlcoaching.

Adviezen gegeven door Marianne’s leefstijlcoaching worden met zorg gegeven en zijn resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Desondanks aanvaardt Marianne’s leefstijlcoaching geen aansprakelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld vanuit de diëtist.